Hem

turn innovations into business

Affärs- och marknadsutveckling med fokus på försäljning

Innovation är mycket mer än ”bara” en bra idé 

och det är detta som är drivkraften för oss på iib Partner – att bra idéer utvecklas till innovationer som framgångsrikt säljs och används på marknaden

En innovation kan, i grunden, vara en ny produkt, lösning eller teknologi, men det kan också vara en befintlig produkt, lösning eller teknologi som man använder på ett nytt sätt eller på ett nytt område.

För att nå hela vägen från idé till framgångsrik försäljning räcker det alltså inte med en bra idé, det som avgör är om produkten/lösningen efterfrågas och att kunderna är villiga att betala för den.

 

En optimerad innovationsprocess

består av flera olika delar, produkt- affärs- och marknadsutveckling. För att ta tillvara innovationens affärspotential, maximera tids- och kostnadseffektiviteten och reducera riskerna är det viktigt att optimera processen.

iib Partner bidrar till optimerade processer bl.a.. genom att arbeta med ett Visionsdrivet ledarskap.och alltid ha fokus på framgångsrik marknadsintroduktion och försäljning,

Vi gör det också genom ett nära samarbete med våra kunder, partners och ett nätverk olika kompetenser, som gör det möjligt att:

  • ha tillgång till nyckelkompetens, när våra kunder behöver den
  • arbeta i situationsanpassade tvärkompetenta team
  • arbeta i parallella och samordnade processer