Offentlig upphandling

sidan är under uppbyggnad

Viktig del av utvecklings- och försäljningsprocessen

Huvuddelen av dom medicintekniska produkter som hälso- och sjukvården använder köps in genom någon form av offentlig upphandling. Att delta i offentliga upphandlingar är alltså ett avgörande moment i företagets försäljningsprocesser.

För att lyckas med försäljning genom offentlig upphandling behöver man arbeta strategiskt och ha med det perspektivet  redan från början, i såväl affärs- som marknadsplaner.

Om du utvecklar en ny produkt måste du ta hänsyn till lagar och regelverk kring offentlig upphandling redan i samband med olika tester, studier och andra utvecklingssamarbeten som görs tillsammans med hälso- och sjukvården – allt för att inte skapa onödiga problem i ett senare skede.

 

 

Strategi och detaljer

 Du som säljare och leverantör

Att ”arbeta strategiskt” med offentlig upphandling låter säkert rätt – men vad innebär det och hur då?

Generellt kan man säga att en upphandlingsprocess har tre huvudfaser; före, under och efter genomförd upphandling och avtalsskrivning. Att arbeta strategiskt innebär att arbeta genomtänkt i alla dessa tre faser.

Som säljare och leverantör är det t.ex. viktigt att förstå hur och när man kan och bör agera för att optimera sina möjligheter. 

Några exempel på vad man kan behöva fundera över är; 

  • vem och vilka är dom ”interna intressenterna” som kan påverka om det blir en upphandling överhuvudtaget och i så fall vilken typ det blir
  • när och hur kan man kommunicera med dessa ”interna intressenter”
  • vad kan och bör jag som säljare och leverantör göra för att bidra positivt till processen