Public Affairs

Public Affairs och affärsmiljön

Public Affairs är i grunden en verksamhet som handlar om att bevaka, hantera och påverka företagets affärsmiljö i syfte att stärka företagets marknadsposition.

Public Affairs bidrar bl.a. till:

  • Välgrundade strategiska affärs- och marknadsbeslut.
  • Market Access och försäljning av företagets produkt/lösning.
  • Kund- och marknadsutveckling
  • En positiv utveckling av företagets affärsmiljö.

Business Environement Advocacy Process (BEAP)

BEAP är vår modell för systematiskt och strategiskt arbete med att bevaka, hantera och påverka affärsmiljön och skapa bästa möjliga förutsättningar för framgångsrik marknadsintroduktion och försäljning.

Läs mer här om Public Affairs för Life Science

Affärsmiljön påverkar försäljningen

Vi erbjuder

kund- och situationsanpassade tjänster och partnerskap:

  • Strategisk och operativ rådgivning
  • Strategiskt och operativt ledningsuppdrag
  • Operativt Public Affairs-uppdrag