Ledarskap

Visionsdrivet ledarskap – ”a way of thinking”

Visionsdrivet ledarskap är ett utvecklings- och förändringsinriktat ledarskap med utgångspunkt i en gemensam, beslutad  och väl förankrad Vision.

Syftet är att utöva ledarskap genom att inspirera till engagemang för den gemensamma visionen och på så sätt uppnå snabb agil utveckling och förändring utan osäkerhet om vart vi är på väg!

Ledningsverktyg

Med stöd av vår modell säkerställer vi tydlig överensstämmelse mellan alla nivåer i den strategiska och operativa planeringen – allt från vision, affärsidé och strategi till operativa handlingsplaner hänger ihop i en ”röd tråd” som ger riktning, drivkraft och trygghet.

Vår erfarenhet

text under utveckling

Mission & Vision

Vi erbjuder

kund- och situationsanpassade tjänster och partnerskap:

  • Strategisk och operativ rådgivning
  • Strategisk och operativ ledningsfunktion
  • Projektledning