Life Science – Public Affairs

Public Affairs för Life Science

Kan hälso- och sjukvården köpa och använda företagets produkt?

Förutsättningarna för försäljning och marknadsföring till hälso- och sjukvården påverkas av många olika stakeholders, krav och regelverk – faktorer som kan hindra sjukvården från att använda företagets produkt.

Genom kommunikation, relationer och samarbete kan vi arbeta för att påverka synsätt, uppfattningar och andra faktorer av betydelse för att kunna välja just ditt företags produkt.

Läs mer här om Public Affairs och affärsmiljön

Vår erfarenhet

Vi har drygt 20 års erfarenhet av intressepolitisk påverkan (Patientperspektivet) och Public Affairs, dvs. att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med samtliga avgörande ”stakeholders”:

  • företag och branschorganisationer
  • medicinsk profession och deras organisationer
  • patienter och patientorganisationer
  • vårdgivare, myndigheter och politiska företrädare
Affärsmiljön påverkar försäljningen

Vi erbjuder

kund- och situationsanpassade tjänster och partnerskap:

  • Strategisk och operativ rådgivning
  • Strategiskt och operativt ledningsuppdrag
  • Operativt Public Affairs-uppdrag

Business Environment Advocacy Process (BEAP)

BEAP är vår modell för systematiskt och strategiskt arbete med att bevaka, hantera och påverka affärsmiljön och skapa bästa möjliga förutsättningar för framgångsrik marknadsintroduktion och försäljning.