Life Science – försäljning

Försäljning till hälso- och sjukvården

Evidens

Hälso- och sjukvårdsmarknaden består av många olika stakeholders med olika krav och förväntningar, t.ex. vilken typ av evidens man efterfrågar. Det kan handla om medicinsk effekt, kostnadseffektivitet, hälsoekonomi eller patientens livskvalitet mm.

Offentlig upphandling

Huvuddelen av hälso- och sjukvårdens inköp av medicintekniska produkter sker genom offentlig upphandling, något som måste hanteras inom försäljningsprocessen.

Komplex process

Försäljning till hälso- och sjukvården är alltså en komplex säljprocess som ställer många krav på dig som säljare/leverantör. Samarbete mellan olika funktioner/kompetenser är därför viktigt för att lyckas. 

Ett sådant tvärkompetent samarbete är naturligtvis extra viktigt när det handlar om att introducera en ny produkt/lösning på marknaden.

Vår erfarenhet

Vi har över 20 års erfarenhet av framgångsrik försäljning B2B genom att driva komplexa försäljningsprocesser, och arbeta med kund- och marknadskommunikation baserad på vår expertis inom interpersonell kommunikation.

Vi har också omfattande erfarenhet av intressepolitisk påverkan utifrån ett Patientperspektivet och Public Affairs för läkemedels- och medicinteknikbranschen.

Nära samverkan med intressenter från alla avgörande perspektiv på hälso-och sjukvården har gett oss en god förståelse för såväl marknaden som kunderna..

Vi erbjuder

kund- och situationsanpassade tjänster och samarbetsformer:

  • Rådgivning
  • Ledningsansvar
  • Försäljningsuppdrag